De Buizerd Route 14 km

Een van onze vijf verschillende Natuurstruinroutes.

De buizerd houdt van het open land en broedt in hoge bomen. Niet voor niets gaat de buizerdroute deels door bos, over eeuwenoude kaden en door weilanden. Dwars door het Loetbos stroomt een veenriviertje en hoor je zangvogels. Misschien hoor je ook de grote bonte specht aan het werk. Bij eendenkooi Bakkerswaal zie je wat de kracht van de natuur is. Een oude dijkdoorbraak zorgde voor een grote diepe waterplas. Daar dobberen nu allerlei eendensoorten. Onderweg zie je de buizerd misschien hoog in de lucht rondcirkelen. Of hij zit ergens op een paaltje langs een weiland

Deze wandelroute is ontworpen door Maurice Kruk - Bureau Mens en Groen.
Fotografie: © Natuur-en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en Maurice Kruk, Bureau Mens en Groen.