De Zilverreiger Route 12 km

Een van onze vijf verschillende Natuurstruinroutes.

De grote zilverreigerroute voert over historische wegen, dwars door weilanden, langs een kronkelend veenriviertje en sluit af met een eeuwenoud parkbos. De Hooge Boezem achter Haastrecht is het hele jaar een waar vogelparadijs met steltlopers, eenden en ganzen en ook moerasvogels. Tijdens deze wandeling kom je de grote zilverreiger tegen in de weilanden en wadend in het ondiepe water.

Deze wandelroute is ontworpen door Maurice Kruk - Bureau Mens en Groen.
Fotografie: © Natuur-en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en Maurice Kruk, Bureau Mens en Groen.