De Zwarte Sternroute 7.5 km

Een van onze vijf verschillende Natuurstruinroutes.

Wandel dwars door het hart van de Krimpenerwaard langs eeuwenoude én nieuwe landschapselementen. Je kijkt je ogen uit. Bontgekleurde weilanden in het voorjaar, hout- en graskaden, eendenkooien, moerasnatuur, maar ook natuurontwikkeling. Bij weilanden met brede sloten zie je in het voorjaar ook de zwarte stern. Een zwarte meeuwachtige moerasvogel die zijn nest bouwt op waterplanten en duikvluchten maakt om indringers te verjagen.

Deze wandelroute is ontworpen door Maurice Kruk - Bureau Mens en Groen.
Fotografie: © Natuur-en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en Maurice Kruk, Bureau Mens en Groen.