WildBeheerEenheid

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers in de Krimpenerwaard dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. In 1991 hebben de individuele jagers uit de Krimpenerwaard zich verenigd in een wildbeheereenheid (WBE) om hun krachten te bundelen zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gedeeld kon worden. Hier uit is de Wildbeheereenheid Krimpenerwaard ontstaan.

Op deze site vindt u informatie over de WBE Krimpenerwaard. De bedoeling van deze website is om zowel leden als niet-leden informatie te verstrekken over het reilen en zeilen van het wildbeheer en de schadebestrijding binnen het gebied van de WBE.

Wat is een Wildbeheereenheid?
Een wildbehe…

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers in de Krimpenerwaard dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. In 1991 hebben de individuele jagers uit de Krimpenerwaard zich verenigd in een wildbeheereenheid (WBE) om hun krachten te bundelen zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gedeeld kon worden. Hier uit is de Wildbeheereenheid Krimpenerwaard ontstaan.

Op deze site vindt u informatie over de WBE Krimpenerwaard. De bedoeling van deze website is om zowel leden als niet-leden informatie te verstrekken over het reilen en zeilen van het wildbeheer en de schadebestrijding binnen het gebied van de WBE.

Wat is een Wildbeheereenheid?
Een wildbeheereenheid is een georganiseerde samenwerking van jagers, grondeigenaren, natuurliefhebbers en anderen, gericht op het in stand houden van de wildpopulatie in het gebied. Georganiseerd, omdat het beheer van de wildstand een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, onder regie van de Fauna Beheer Eenheid (FBE).In Nederland zijn er ongeveer 300 wildbeheereenheden die in totaal meer dan 2 miljoen hectare beheren. De meeste WBE’s zijn aangesloten bij de Koninklijke Jagersvereniging

Wat doet een wildbeheereenheid?
De taken van een WBE liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoorde bejaging. Een WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie met de omgeving waarin de dieren leven gewaarborgd is. Een greep uit deze taken:

  • – Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers. Onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen
  • – Het houden van toezicht in het veld
  • – Inventarisatie (telling) van fauna
  • – Bestrijden van wildschade
  • – Aanleveren van gegevens aan de faunabeheereenheid
  • – Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
  • – Het installeren en controleren van nestkasten
  • – Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
  • – Uitvoeren van weidevogelbescherming
  • – Het leveren van gegevens aan de WBE databank

Planmatig faunabeheer 
In het kader van verantwoord faunabeheer verzamelen de jagers veel informatie uit het veld. Deze informatie wordt gebundeld in de WBE Databank. Deze gegevensbank is opgezet met als motto “meten is weten”. Mede op basis hiervan is het mogelijk om een faunabeheerplan op te stellen. Sinds de invoering van de Flora- en faunawet wordt dit gedaan door de provinciale Fauna Beheer Eenheden (FBE’s). Jagers leveren via de WBE databank de benodigde informatie. Op basis van de faunabeheerplannen wordt bekeken hoeveel afschot er plaats kan  vinden. Door het uitvoeren daarvan zorgen jagers er mede voor dat er in ons land gezonde faunapopulaties blijven.

Natuurbeheer is samenwerking
Natuurbeschermers en jagers streven hetzelfde doel na: het behoud van de natuur en biodiversiteit. Op veel fronten, zoals bijvoorbeeld in de FBE’s, werken zij regelmatig met elkaar samen. Ook bij het beschermen van weidevogels, terugdringen van exoten en voorkomen van landbouwschade wordt regelmatig samengewerkt met bijvoorbeeld weidevogelwerkgroepen, agrariërs, etc. Tevens onderhouden veel WBE’s contacten met de lokale politiek. Zo kunnen ze bijvoorbeeld projecten die veel invloed kunnen hebben op de natuur in hun directe omgeving, zo goed mogelijk volgen.

Locatie